НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Методи і моделі прогнозування


ЗУБРИЦЬКИЙ А. І.1

1Науково-дослідний інститут фінансового права (Ірпінь)

Експортний потенціал України у контексті порівняльних переваг

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:140-154https://doi.org/10.15407/eip2015.01.140


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 140 - 154) ЗавантажитиЗавантажень : 313

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Ricardo Hausmann, Jason Hwang, and Dani Rodrik. What You Export Matters [Електронний ресурс] // CID Working Paper No. 123. – December, 2005. doi: https://doi.org/10.3386/w11905
2. Ricardo Hausmann and Bailey Klinger. Structural Transformation and Patterns of Comparative Advantage in the Product Space [Електронний ресурс] // CID Working Paper No. 128. – August, 2006. doi: https://doi.org/10.2139/ssrn.939646
3. Ricardo Hausmann and Bailey Klinger. The Structure of the Product Space and the Evolution of Comparative Advantage // CID Working Paper No. 146. – April, 2007. doi: https://doi.org/10.1920/wp.cem.2007.2207
4. Управління експортним потенціалом України : монографія / [А.А. Мазаракі, В.В. Юхименко, О.П. Гребельник та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 210 с.
5. Мельник Т. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. Мельник // Міжнародна економічна політика. – 2008. – № 1–2 (8–9). – С. 241–271.
6. Іващук С. Експортна стратегія в сучасній системі державного управління / С. Іващук // Міжнародна економічна політика. – 2009. – № 1–2 (10–11). – С. 102–128.
7. Інтеграційні можливості України: перспективи та наслідки: наукова доповідь / за ред. академіка НАН України В.М. Гейця, чл.-кор. НАН України Л.В. Шинкарук ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. НАН України.– К., 2014. – 92 с.
8. Каукин А. Структура и продуктивность российского экспорта / А. Каукин, Л. Фрейнкман // Экономическая политика. – 2009. – № 5. – С. 99–117.
9. Артемьева Е. Корзина роста: потенциальные экспортные отрасли Свердловской области / [Е. Артемьева, М. Баландина, П. Воробьев и др.] // Журнал новой экономической ассоциации. – 2010. – № 6. – С. 62–81.
10. Гнидченко А.А. Совершенствование методов оценки структуры и базы экспортного потенциала за счёт диверсификации экспорта / А.А. Гнидченко // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2014. – № 1(21). – С. 83–109.
11. База даних ООН стосовно статистики торгівлі товарами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comtrade.un.org/data/
12. База даних Світового банку стосовно міжнародної торгівлі товарами та тарифів WITS [Електронний ресурс]. – Доступний з :http://wits.worldbank.org/