НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Методи і моделі прогнозування


ІЩУК С. О.1

1ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України" (Львів)

Моделювання динаміки вартості основного капіталу виробничих підприємств

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:131-139https://doi.org/10.15407/eip2015.01.131


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 131 - 139) ЗавантажитиЗавантажень : 327

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Бобух І.М. Економічна оцінка основного капіталу: міжнародна практика та українські реалії / І.М. Бобух // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 1. – С. 39–53.
2. Кваснюк Б.Є. Нагромадження основного капіталу як основа капіталізації індустріального типу / Б.Є. Кваснюк, Л.В. Шинкарук // Капіталізація економіки України / за ред. В.М. Гейця, А.А. Гриценка. – К. : Ін-т екон. та прогнозув., 2007. – 220 с.
3. Шаблиста Л.М. Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення / Л.М. Шаблиста // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 4. – С. 36–45.
4. Інвестиції та основні засоби [Електронний ресурс] / офіц. сайт Державної служби статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua
5. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
6. Капітальні інвестиції в Україні за січень-грудень 2014 року : експрес-випуск [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – 24.02.2015 № 88/0/03.4вн-15. – Доступний з : http://www.ukrstat.gov.ua/
7. Іщук С.О. Методи визначення оптимальних виробничих програм за фінансовими критеріями розвитку підприємства / С.О. Іщук // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 4. – С. 123–132.
8. Експрес-випуск № 317 від 01.12.2014 [Електронний ресурс] / офіц. сайт Головного управління статистики у Львівській області. – Доступний з : http://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2014/v03061014_317.pdf