НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Економіка сільського господарства


ПРОКОПА Ігор Васильович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Життєзабезпечення сільського населення: наслідки старих та орієнтири нових реформ

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:121-130https://doi.org/10.15407/eip2015.01.121


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 121 - 130) ЗавантажитиЗавантажень : 278

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Самооцінка домогосподарствами доступності окремих видів товарів та послуг (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у жовтні 2013 р.): доповідь [Електронний ресурс] / Держстат України. –. Доступний з : http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2010/gdn/sdh/sdh2010.htm
2. Попова О.Л. Підтримка житлового будівництва на селі "Власний дім": регіональний розріз / Попова О.Л. // Економіка і прогнозування. – 2014. – № 1. – С.97–104.
3. Наявність у домогосподарствах товарів тривалого користування (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2012 р.) : стат. зб. / Держстат України. – К., 2013.
4. Онищенко О. Вивели на чисту воду / О.Онищенко // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – №27.
5. Лікарчук І. Час кричати SOS / І. Лікарчук // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – 15 серпня. – № 28.
6. Не києм так палицею / [Сакало О., Кацалап В., Лукомець Г. та ін.] // Україна молода. – 2011. – 22 вересня.
7. Довгаль С. Реформувати – як рубати / С. Довгаль // Україна молода, 2012, 4 квіт.
8. Сметанюк Б. Колапс без наркозу / Б. Сметанюк // Україна молода. – 2013. – 20–21 грудня.
9. Шимко М. Гетто, тільки без дроту ? / М. Шимко, О. Калиняк // Україна молода. – 2013. – 17 жовтня.
10. Ковальчук В."Пілотною" сапою / В. Ковальчук Ю. Косинська // Україна молода. – 2013. – 7 листопада.
11. Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги : стат. зб. (за 2010–2013 рр.) [Електронний ресурс]. – Доступний з :http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_sdrd_zb.htm
12. Клочек Г. Середній освіті потрібне шокове реформування / Г. Клочек // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – 18 липня. – № 26.
13. Лікарчук І. Час кричати SOS! / І.Лікарчук // Дзеркало тижня . Україна. – 2014. – 15 серпня. – № 28.
14. Концепція розвитку освіти України на період2015-2025 років. Проект [Електронний ресурс]. – Доступ¬ний з :http://mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797
15. Клочек Г. Освіта заради майбутнього / Г. Клочек // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – 18 вересня. – № 33.
16. Концепція побудови нової національної системи охорони здоров'я України. Проект [Електронний ресурс]. – Доступний з :www.apteka.ua/article/295842
17. Правильною дорогою ідете, панове // Україна молода. – 2013. – 7 лютого.
18. Біла під європейським прапором // Україна молода. – 2013. – 18 груд.
19. УФСІ отримав черговий грант від Уряду ФРН на розвиток соціальної сфери [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://usif.org.ua/uk/novini/175-2013-10-14-10-41-45.html
20. Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.М.Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І.В.Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 376 с.
21. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація: наук. доп. / за ред. В.М.Гейця, О.М.Бородіної, І.В.Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.
22. Детальніше про Фонди локального розвитку див.: Українська модель аграрного розвитку та її соціо¬економічна переорієнтація. –C.48.