НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Перспективи розвитку економіки у країнах з перехідною економікою


САЛІХОВА Олена Борисівна1, БАК Г. О.2

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
2ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Роль іноземних технології в інвестиційно-іноваційній модернізації економіки: досвід Республіки Корея, уроки для України

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:105-120https://doi.org/10.15407/eip2015.01.105


АНОТАЦІЯ ▼

Сформовано авторський інструментарій оцінки інвестиційно-інноваційнійної модернізації економіки та ролі іноземних технологій в цьому процесі. Здійснено етапізацію технологічного розвитку Республіки Корея та проаналізовано державні механізми створення підґрунтя ефективної імплементації іноземних технологій. Емпірично встановлено зв'язок трансферу іноземних технологій в Республіці Корея з показниками інвестиційно-інноваційного розвитку країни. Обґрунтована теза, що заходи державної політики щодо залучення іноземних технологій у націо¬нальну економіку мають відповідати рівню розвитку національних рамкових умов для інновацій і супроводжуватися створенням відповідного макроекономічного оточення через інструменти суміжних політик задля отримання максималь-ного ефекту. Подано рекомендації з підвищення ефективності залучення іноземних технологій у розбудову індустрії України з урахуванням досвіду Республіки Корея. Акцентовано увагу на необхідності враховувати вітчизняні ресурси, етап розвитку національної економіки та глобалізаційні процеси.

Ключові слова: трансфер технологій, технологічні ресурси ТНК, прямі іноземні інвестиції, капітальні товари, ліцензії, індустрія, інвестиції, інновації, державна політика.


Стаття українською мовою (cтор. 105 - 120) ЗавантажитиЗавантажень : 317

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼