НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЮРИК Ярина Іванівна1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Оцінка та порівняльний аналіз жорсткості українського законодавства про захист зайнятості

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:23-39https://doi.org/10.15407/eip2015.01.023


АНОТАЦІЯ ▼


Стаття українською мовою (cтор. 23 - 39) ЗавантажитиЗавантажень : 417

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼

1. Вишневская Н.Т. Инфорсмент трудового законодательства в России: охват, динамика, региональная дифференциация / Н.Т. Вишневская, Р.И. Капелюшников // Экономическая политика. – 2008. – № 1. – С. 170–195.
2. Feldmann H. Labour Market Institutions and Labour Market Performance in Transition Countries // Post-Communist Economies. – 2005. – Vol. 17. – № 1. – P. 47–82. doi: https://doi.org/10.1080/14631370500052720
3. Heckman J., Pagés C. The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin American Labor Markets // NBER Working Paper. – 2000. – № 7773. – 38 р. doi: https://doi.org/10.3386/w7773
4. Heckman J., Pagés C. Law and Employment: Lessons from Latin America and the Carribean // NBER Working Paper. – 2003. – № 10129. – 115 р. doi: https://doi.org/10.3386/w10129
5. Nicoletti G. S. Scarpetta, O. Boylaud Summary Indicators of Product Market Regulation with an Extension to Employment Protection Legislation // OECD Economics Department Working Paper. – 2000. – № 226. – 86 р. doi: https://doi.org/10.1787/215182844604
6. Scarpetta S. Assessing the Role of Labour Market Policies and Institutional Settings on Unemployment: A Cross-Country Study // OECD Economic Studies. – 1996. – № 26. – P. 43–98.
7. Мироненко О.Н. Влияние законодательства о защите занятости на занятость и безработицу: опыт межстрановых сопоставлений / О.Н. Мироненко // Экономический журнал ВШЭ. – 2009. – № 4. – С. 575–595.
8. Мироненко О.Н. Влияние законодательства о защите занятости на рынок труда: опыт межстрановых сопоставлений : препринт WP15/2009/03 / О.Н. Мироненко. – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2009. – 88 с.
9. OECD Employment Outlook 2008 / Organization for economic co-operation and development. – Paris : OECD publishing, 2008. – 282 p.
10. OECD Employment Outlook 2013 / Organization for economic co-operation and development. – Paris : OECD publishing, 2013. – 263 p.
11. Кодекс законів про працю України: Кодекс України від 10.12.1971 №322-VIII [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/кодекс%20законів%20про%20працю
12. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 № 796-XII [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/796-12/page
13. Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.1999 № 1045-XIV [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-14
14. Бойко М.Д. Порівняльне трудове право : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – К. : Атіка, 2007. – 384 с.
15. Закон України "Про державну службу" від 16.12.1993 № 3723-XII [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3723-12/page
16. Закон України "Про зайнятість населення" від 5.07.2012№ 5067-VI [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
17. Про приватні агентства зайнятості. Конвенція МОП № 181 від 19.06.1997 [Електронний ресурс]. – Доступний з : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_046