НА ГОЛОВНУ Ласкаво просимо на сайт журналу "Економіка і прогнозування"

№ 2015/1

Економіка в умовах сучасних трансформацій


ЛІР Віктор Еріхович1

1ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства

Ekon. prognozuvannâ 2015; 1:7-22https://doi.org/10.15407/eip2015.01.007


АНОТАЦІЯ ▼

Проаналізовано хід приватизаційних процесів в електроенергетиці, визначено особливості та проблеми для кожного з етапів, представлено динаміку та структуру корпоративних прав в енергетичних компаніях. Наведені результати порівняльної оцінки ефективності функціонування державних і приватних енергетичних компаній. Визначені чинники, що обумовлюють низьку ефектив-ність для держави та суспільства проведених приватизаційних конкурсів. Здійснено оцінку перспектив та ризиків подальшого роздержавлення енергетичних активів у сучасних умовах. За результатами дослідження зроблені висновки та наведені рекомендації щодо подальшої приватизації в енергетиці України.

Ключові слова: державне управління, приватизація, соціально-еконо¬мічна ефективність, стратегічні підприємства, енергетичні компанії, енергетична безпека


Стаття українською мовою (cтор. 7 - 22) ЗавантажитиЗавантажень : 340

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ▼